Standardní financování

  • 15 % při rezervaci
  • 40 % při dokončení hrubé stavby
  • 30 % po montáži oken a dokončení hrubých rozvodů zdravotechniky
  • 15 % po kolaudaci

Financování lze upravit dle podmínek banky kupujícího.

V případě úhrady kupní ceny předem ve výši 100 %, získá kupující slevu ve výši 1-3 procenta v závislosti na rozestavěnosti stavby.